Ankieta o wypełnienie której Państwa prosimy jest istotnym elementem prac związanych z określeniem strategii rozwoju powiatu zwoleńskiego. Umożliwi ona poznanie poglądów i opinii mieszkańców powiatu w najważniejszych dla naszego rozwoju sprawach.

Jest bardzo ważne, aby jak najwięcej mieszkańców powiatu zwoleńskiego wypełniło ankietę. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana. Ankieta będzie przekazana zespołowi ds. opracowania strategii rozwoju powiatu, odpowiedzialnemu za opracowanie wyników badania. Członkowie tego zespołu zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej związanej z realizacją badań.

Link do ankiety: https://frdl.org.pl/ankiety/badania-opinii-spolecznej-dotyczace-kierunkow-rozwoju-potrzeb-spolecznych-i-warunkow-zycia-w-powiecie-zwolenskim