Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9174
W sumie: 93580

News

News zdjęcie id 915

Program Ograniczania Niskiej Emisji, nabycie działek pod drogę gminną oraz przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi tematami szóstej sesji Rady Miejskiej

28.02.2019

 

 

 

26 lutego odbyła się szósta sesja rady Miejskiej. Radni w trakcie jej trwania przegłosowali  cztery uchwały. W porządku obrad oprócz punktów stałych, takich jak sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy znalazły się też informacje dotyczące planowanych inwestycji na drogach krajowych i powiatowych.

 

.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Molendowski przypomniał o ogłoszonym postępowaniu przetargowym  na zakup, transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na ternie gminy. Oferty można składać do piątku  1 marca. Ponadto Grzegorz Molendowski poinformował radnych o ogłoszonych zamówieniach dotyczących projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Projekt ten finansowany jest w całości ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przypominamy, że w ramach projektu, na realizację którego otrzymaliśmy 123 600,00 zł  zorganizowanych zostanie 20 bezpłatnych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych, na podstawie opracowanych materiałów szkoleniowych, w których łącznie weźmie udział 240 osób (20 grup  po 10 osób każda). Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Gminy Zwoleń, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w wieku powyżej 25 roku życia.

 

Radni przegłosowując uchwałę pierwszą  przyjęli „Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie Gminy Zwoleń”. Do przygotowaniu programu zobowiązała nas Sejmik Województwa Mazowieckiego, który w 2017 roku podjął stosowane uchwały dotyczące wykrycia na terenach gmin przekroczeń w powietrzu poziomów dopuszczalnych pyłów: PM10 i PM2,5.

Celem programu na terenie Gminy Zwoleń jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji oraz utworzenie planu działań naprawczych, mających na celu obniżenie poziomu niskiej emisji powodowanej głównie przez spalanie paliw w indywidualnych kotłowniach znajdujących się na terenie gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych dotychczas działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej oraz zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego.

 

Rada opowiedziała się także pozytywnie za odpłatnym nabyciem na rzecz Gminy Zwoleń dwóch działek położonych przy ul. Bulwar Spacerowy z przeznaczeniem pod drogę gminną oraz jednogłośnie przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwoleń na rok 2018”. 

 

W tym roku na realizację zadań wynikających z programu gmina przeznaczy kwotę ok. 50 tysięcy złotych. W przyjętym programie przewidziano środki na odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku i w razie potrzeby, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem czworonogów, całodobowej opieki weterynaryjnej. W programie ujęto też pomoc w organizowaniu opieki nad wolno żyjącymi kotami.

Warto przypomnieć, że gmina w styczniu tego roku podpisała umowę ze schroniskiem w Mąkosach Nowych na świadczenie usług opieki nad odłowionymi zwierzętami oraz  finansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów i psów (1000 tys. zł). W przypadku adopcji bezdomnego kota, bądź psa koszty zabiegu pokryte są przez gminę w 100%. Nowością w programie jest pokrywanie 100% kosztów zabiegu kastracji lub sterylizacji zwierząt posiadających właścicieli (do tej pory gmina dofinansowywały zabieg w 50%)

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.