Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11328
W sumie: 95734

News

News zdjęcie id 735

Proces rekultywacji zwoleńskiego składowiska odpadów idzie zgodnie z harmonogramem określonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego! Za rekultywację odpowiada firma Tonsmeier Wschód!

28.08.2018

 

 

 

 

Eksploatowane od 1995 roku zwoleńskie składowisko odpadów w 2007 roku zostało wydzierżawione Przedsiębiorstwu Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX (firma ta w 2014r zmieniła nazwę na Tonsmeier Wschód). Zakład Usług Komunalnych podpisał wówczas z firmą ALMAX umowę dzierżawy na 10 lat. Gmina Zwoleń z tego tytułu otrzymała blisko 900 tys. zł, które zostały przeznaczone na budowę chodników, dróg oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

 

 

Przyczyny wydzierżawienia składowiska odpadów

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność wprowadzenia wielu działań związanych z gospodarką odpadami, m.in. ograniczenia ilości deponowanych odpadów komunalnych na składowiskach, zmniejszenia udziału w nich odpadów biodegradowalnych, czy też zamykania wszystkich składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów unijnego prawa.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych przepisów pociągnęła za sobą ogromne zmiany zarówno w prawnych, organizacyjnych jak i technologicznych uwarunkowaniach gospodarowania odpadami w gminach.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza to dokument, który nakreśla prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w gminach na Mazowszu również w Gminie Zwoleń. To właśnie z tego planu wynika, że po 1 lipca 2013 roku odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady musiały być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) dla naszej gminy znajdujący się w Radomiu. Składowiska odpadów wskazane jako zastępcze do czasu budowy RIPOK-ów, tj. niewskazane do rozbudowy, należało zamknąć w terminie do 31 grudnia 2014 roku (przykładem takiego składowisko jest wysypisko w Zwoleniu).

Przypominamy, też że decyzja o wydzierżawieniu firmie zewnętrznej wysypiska posiadała również aspekt ekonomiczny. Od 2008 roku wzrosły drastycznie opłaty za składowanie odpadów niesegregowanych na składowiskach. Ponadto na decyzję o wydzierżawieniu wpływ miały także przyszłe koszty rekultywacji.

 

 

Firma ALMAX składowisko odpadów w Zwoleniu użytkowała do maja 2013 roku, kiedy to osiągnięto docelową rzędną składowania w wysokości 166 m n.p.m.. Po zaprzestaniu przyjmowania odpadów powierzchnia składowiska w granicach ogrodzenia zajmowała obszar ponad 2 ha, z czego niecka w koronie skarpy miała ok. 1,4 ha. Pojemność składowiska określono na 100000 m3. Zgodnie z ewidencją odpadów przez cały okres działalności wysypiska unieszkodliwiono na nim 101599,7 ton odpadów.

 

 

W grudniu 2013 roku firma ALMAX wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów w Zwoleniu. W związku z brakiem wymaganych dokumentów Marszałek zobowiązał spółkę do uzupełnienia dokumentacji.

W czerwcu po zmianie nazwy spółki na Tonsmeier Wschód ponownie zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie decyzji zamykającej wysypisko. Firma wówczas załączyła pełną dokumentację, w tym projekt zamknięcia i rekultywacji składowiska. Urząd Marszałkowski po przeanalizowaniu dokumentacji wystąpił do Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli składowiska, która miała miejsce 1 września 2014 roku.

Po przeprowadzonej kontroli Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję o zamknięciu składowiska odpadów w Zwoleniu, która wiązała się bezpośrednio  z rozpoczęciem procesu rekultywacji, za który odpowiada dzierżawca wysypiska czyli firma Tonsmeier Wschód.

Warto podkreślić, że w związku z wydaną decyzją Zakład Usług Komunalnych przedłużył spółce umowę dzierżawy o 2 lata, czyli do końca 2019 roku.

 

 

Marszałek w wydanej decyzji określił nie tylko techniczny sposób zamknięcia składowiska wraz z harmonogramem prac ale również sposób rekultywacji, która prowadzona jest w kierunku leśnym.

 

Dzierżawca prace związane z technicznym zamknięciem składowiska zakończył w maju tego roku. Polegały one głównie na ukształtowaniu czaszy oraz utworzeniu wielowarstwowego szczelnego przykrycia składającego się z 25 cm warstwy wyrównawczej, 20 cm warstwy odgazowującej, warstwy uszczelniającej w postaci bentomaty oraz 30 cm warstwy drenażowej.

Obecnie na składowisku trwają już tylko prace rekultywacyjne. Dzierżawca wykonał do tej pory  m.in. 120 cm okrywę biologiczną zapewniającą stworzenie trwałej pokrywy roślinnej. W procesie rekultywacji ponadto realizowana będzie biodynamiczna metoda zalesiania, która opiera się na wprowadzeniu gatunków drzew i roślin zielonych o właściwościach wybitnie fitomelioracyjnych. Ostatnim etapem prac będzie likwidacja istniejącej na składowisku studni głębinowej. Prace rekultywacyjne zakończą się w listopadzie 2019 roku.

Prowadzona rekultywacja składowiska odpadów zmniejsza jego negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez: ukształtowanie czaszy składowiska i wkomponowanie jej w otaczający krajobraz, ograniczenie dopływu wód opadowych w głąb korpusu, ograniczenie rozprzestrzeniania się w powietrzu biogazu, a także zabezpieczenie otaczającego terenu przed roznoszeniem odpadów, bakterii chorobotwórczych, grzybów oraz ograniczenie emisji pyłów i izolację odpadów od szkodników (zwierząt).

 

 

Stanowisko firmy Tonsmeier Wschód

 

Gmina Zwoleń wystąpiła do dzierżawcy wysypiska z prośbą o przesłanie informacji na jakim etapie są obecnie prace związane z rekultywacją. Cieszy fakt, że firma Tonsmeier Wschód prace zakończy w terminie wyznaczonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W informacji otrzymanej od Dyrektor Logistyki Niny Pyrki czytamy - Ostateczne prace związane z rekultywacją składowiska w Zwoleniu rozpoczną się jesienią tego roku.  Aktualnie firma Tonsmeier Wschód będąca najemcą składowiska,  kończy proces wyboru firmy, która będzie miała za zadanie przeprowadzić końcowy etap rekultywacji. Planowany czas zakończenia prac przypada na listopad 2019.Proces rekultywacji składowiska odpadów jest ostatecznym zakończeniem eksploatacji obiektu w Zwoleniu. Firma Tonsmeier Wschód dokłada wszelkich możliwych starań, aby podjęte działania pozwoliły w szybki i profesjonalny sposób na zakończenie prac rekultywacyjnych.

 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.