Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9175
W sumie: 93581

News

News zdjęcie id 698

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej!

28.06.2018

 

 

 

 

W środę, 27 czerwca w sali narad Urzędu Miejskiego w Zwoleniu odbyła się 54. sesja Rady Miejskiej. Była to niewątpliwie jedna z najważniejszych sesji w roku dla Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej. Radni po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017, a także po zapoznaniu się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili burmistrz Bogusławie Jaworskiej absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017.

 

Ponadto w porządku obrad znalazły się także sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Sobieszka, a także informacje o ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach, które przekazał obecnym zastępca burmistrz Grzegorz Molendowski. Radni w trakcie obrad przegłosowali dwanaście uchwał oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2017.

 

Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska poinformowała, że od poprzedniej sesji wydała 10 zarządzeń, z czego  4 z nich dotyczyły upoważnień dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z projektem „Dobry Start”, zaś 2 wprowadziły zmiany do budżetu.

 

Burmistrz Jaworska poinformowała także, że na mocy zarządzenia nr 74 z dnia 6 czerwca  na stanowisko Zastępcy Burmistrz Zwolenia powołany został wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Molendowski.

 

 

Gratulacje nowo wybranemu zastępcy składali  radni.

 

 

Grzegorz Molendowski podziękował nie tylko Burmistrz Bogusławie Jaworskiej za zaufanie ale również radnym za lata współpracy.

 

 

 

Jednogłośne absolutorium!

 

 

Agnieszka Denkiewicz, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwoleniu odczytała  uchwałę komisji, która jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium Burmistrz Zwolenia Bogusławie Jaworskiej.

 

Następnie skarbnik gminy Maria Kalbarczyk przeczytała obecnym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie udzielania Burmistrz Zwolenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Sobieszek odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

 

Radni po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem burmistrz Zwolenia Bogusławie Jaworskiej absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Po głosowaniu na sali narad rozległy się gromkie brawa.

 

Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska po głosowaniu podziękowała Radzie za udzielone absolutorium, za merytoryczną współpracę bez niepotrzebnych sporów i za zaangażowanie.  Dziękowała również skarbnik Marii Kalbarczyk oraz wszystkim współpracownikom, którzy na co dzień razem z nią pracują i troszczą się o dobro gminy.

 

 

Podjęcie uchwał

 

Radni na czwartkowej sesji dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń oraz w obecnej uchwale budżetowej. Do budżetu po stronie wydatków wprowadzili między innymi kwotę 480 tys. zł z przeznaczeniem na budowę i remonty dróg z pozyskanego destruktu. Rada wyraziła również zgodę na zwiększenie wydatków na przebudowę drogi łączącej Zielonkę Nową i Zielonkę Starą (dodano kwotę 14 tys. zł) oraz na przebudowę drogi w Celestynowie (dodano 25 tys. zł).

Ponadto do uchwały budżetowej wprowadzono także kwoty:  30 tys. zł na remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie (budynek szkoły w Sydole), 10 tys. zł  dla powiatowej policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, ponad 23 tys. zł na remont budynku OSP w Jedlance, 6 tys. zł na wykonanie urządzeń odprowadzających wodę nad zalewem oraz 36 tys. zł dla SPZZOZ na zakup sprzętu medycznego dla poradni okulistycznej.

Radni zwiększyli również plan wydatków na realizację zadania „Budowa małej infrastruktury w parku w centrum Zwolenia” – 170 tys. zł

Przegłosowując uchwałę piątą radni określili zasady zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Zadecydowali także o udzielili pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu w kwocie 200 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań: budowę chodnika w m. Mostki, odwodnienie drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Paciorkowa Wola – Józefów oraz przebudowę ul. Lubelskiej w Zwoleniu.

Rada Miejska zaopiniowała też projekt Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Miodne. W kolejnych dwóch uchwałach radni ustalili maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz ustalili zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Podjęte przez radnych decyzje są zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nowelizowaną 9 marca 2018 roku.

 

Uchwała dziesiąta dotyczyła obniżenia wynagrodzenia Burmistrz Zwolenia Bogusławie Jaworskiej. Radni większością głosów dostosowali wysokość wynagrodzenie burmistrz do majowego rozporządzenia rady ministrów. Za obniżeniem wynagrodzenia głosowało 5 radnych, 4 było przeciw i 4 wstrzymało się głosu. Jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu.

Ostanie dwie uchwały związane były z nabyciem nieruchomości w Podzagajniku (na działce znajduje się przepompownia ścieków) i w Atalinie (działka zajęta pod chodnik) na rzecz gminy.

 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.