Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11037
W sumie: 95443

News

News zdjęcie id 594

50. sesja Rady Miejskiej!

26.03.2018

 

 

 

W piątek, 23 marca w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła  się 50. sesja Rady Miejskiej w Zwoleniu. W porządku obrad oprócz punktów stałych, takich jak sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Sobieszka znalazły się też informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zwoleń za rok 2017.

 

Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska poinformowała również o rozstrzygniętych przetargach oraz o wydanych zarządzeniach.

 

 

Ponadto radni zapoznali się także ze sprawozdaniem st. bryg. Krzysztofa Żylińskiego, który podsumował rok 2017. Komendant podziękował również radnym i Burmistrz Zwolenia Bogusławie Jaworskiej za okazywaną pomoc oraz środki finansowe, dzięki którym został zakupiony samochód gaśniczo-ratowniczy dla OSP w Jasieńcu Soleckim.

 

 

Obecna na sesji przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Kusyk przedstawiła radzie sprawozdanie z działalności za miniony rok. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z prac Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych działających na terenie Gminy Zwoleń.

 

Radni jednogłośnie przegłosowali trzynaście uchwał.

 

 

Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej sposobu odbierania odpadów komunalnych biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Radni zdecydowali, że od mieszkańców w/w odpady będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Mieszkańcy nie muszą już zgłaszać telefonicznie posiadania odpadów.

Radni przegłosowując uchwałę drugą przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018”. W tym roku na realizację zadań wynikających z programu gmina przeznaczy kwotę ponad 46 tysięcy złotych. Warto przypomnieć, że posiadamy podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bronicach (gm. Nałęczów) oraz dofinansowujemy zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów i psów (8500 tys. zł). W przypadku adopcji bezdomnego kota, bądź psa koszty zabiegu pokryte są przez gminę w 100%. Natomiast jeśli zwierzę posiada właściciela dofinansowanie wynosi 50%.

Zgodnie z obowiązującym nowym Kodeksem Wyborczym Rada Miejska podjęła uchwałę  w sprawie podziału Gminy Zwoleń na obwody głosowania i ustaliła ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  Gmina Zwoleń podobnie jak w latach ubiegłych podzielona została na 13 obwodów.

W kolejnych uchwałach radni wprowadzili zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń oraz do obecnej uchwały budżetowej. Radni do budżetu wprowadzili miedzy innymi kwotę 271 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację boiska przy ul. Sportowej w Zwoleniu. Zabezpieczenie tej kwoty jest niezbędne do przystąpienia do programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”, w ramach którego możemy uzyskać nawet 200 tys. zł. Środki te przeznaczone zostałyby nie tylko na ogrodzenie boiska, zakup niezbędnego wyposażenia ale również na zakup trybun.

Po stronie wydatków radni dodali także kwotę 210 tys. zł na wymianę pieców co. Gmina w celu realizacji tego przedsięwzięcia złoży wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni ponadto zwiększyli wydatki na przebudowę chodnika w ul. 550-lecia (14 tys. zł) oraz  na modernizację remizy OSP w Sycynie (50 tys. zł). Rada wraziła również zgodę na wykonanie dokumentacji technicznej zjazdu z drogi krajowej w drogę gminną w kierunku Jabłonowa i na przebudowę drogi gminnej od drogi Sycyna Karolin do Wacławowi i w Wacławowie (33 tys. zł). Radni zwiększyli także dotacje dla Domu Kultury (36 tys. zł) i biblioteki (25 tys. zł) oraz zwiększyli wydatki na promocję tenisa (5 tys. zł). W wydatkach w budżecie przewidziano też zakup poręczy dla ćwiczeń na obiekcie Orlik (6 tys. zł)

Przegłosowując uchwałę siódmą radni wprowadzili możliwość zapłaty kwoty podatku stanowiącego dochód budżetu Gminy Zwoleń instrumentem płatniczym. W kolejnej uchwale radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego. Dzięki ich przychylności gmina dofinansuje w kwocie 74 tys. zł przebudowę drogi powiatowej Zwoleń-Filipinów. Rada ustaliła też wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dokonała zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń. Zmiana ta polega na tym, że dotacją w kwocie 300 zł. mogą również zostać objęte dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy. Warunkiem koniecznym jest jednak podpisanie stosownego porozumienia. Porozumienie takie podpisze wkrótce wójt Gminy Policzna.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Sobieszek złożył zarówno radnym, Burmistrz Zwolenia Bogusławie Jaworskiej oraz pracownikom urzędu pełnych spokoju i pogody ducha Świąt Wielkanocnych.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.