Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6751
W sumie: 142969

News

News zdjęcie id 552

Przywrócenie dotacji celowej do żłobka, ustalenie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych oraz ustalenie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci, które w danym roku kończą 6 lat!

01.02.2018

 

 

 

We wtorek, 30 stycznia w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła  się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Zwoleniu. W porządku obrad oprócz punktów stałych, takich jak sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Sobieszka znalazło się siedem uchwał, które radni przegłosowali jednogłośnie. Ponadto radni uchwalili plan pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2018 oraz przedstawili sprawozdania z ich działalności za rok 2017.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń oraz na aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Zwoleń. Owe dokumenty obowiązywały do końca 2017 roku.

Radni przegłosowali także uchwałę dotyczącą ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Gmina Zwoleń zapewnia w takim przypadku nieodpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Rodzice za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w placówce publicznej zapłacą 1 zł. Kolejna uchwała związana była z ustaleniem kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zwoleń. Na wynik rekrutacji wpływ ma między innymi: zatrudnienie obojga rodziców, rodzeństwo kandydata uczęszczającego do danej placówki, dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny oraz zgłoszenie jednocześnie więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny.

Radni ustalili również kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. Rodzic może ubiegać się o zmianę placówki dla dziecka gdy: przyszły uczeń zameldowany jest na terenie Gminy Zwoleń, do danej szkoły uczęszcza bądź uczęszczało rodzeństwo kandydata oraz jeśli w obwodzie szkoły zamieszkują członkowie rodziny wspierający rodziców w opiece nad dzieckiem. Warto jednak podkreślić, że powyższe kryteria stosuje się, tylko wtedy gdy dana publiczna placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Rada Miejska podjęła także decyzję o uchyleniu uchwały z dnia 29 grudnia 2017 roku, na mocy której wstrzymano dotację celową  w kwocie 300 zł na każde dziecko dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy. Podjęcie w grudniu uchwały uchylającej wywołało wśród rodziców dzieci żłobkowych niepokój. Po spotkaniach z rodzicami oraz dyrekcją placówki rada postanowiła przywrócić dofinansowanie do żłobka. Wejście w życie uchwały, podjętej przez radnych 30 stycznia 2018 roku nie spowoduje przerwy w dotowaniu żłobka i tym samy pozwoli rodzicom na korzystanie ze żłobka na dotychczasowych zasadach. 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.