Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12176
W sumie: 110743

News

News zdjęcie id 535

Umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów podpisane! Realizacją zadań zajmą się dwie firmy – zwoleński ZUK oraz radomski RADKOM

04.01.2018

 

 

We wtorek, 2 stycznia w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska podpisała umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Realizacją zadań zajmą się dwie firmy - zwoleński ZUK oraz radomski RADKOM.

Zakład Usług Komunalnych w Zwoleniu odpowiedzialny będzie za odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń, zaś Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „RADKOM” z Radomia za zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez ZUK i dostarczonych do RADKOM-u w Radomiu.

Zawarte umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów opiewają na kwotę ponad 1 mln 493 tys. zł. W tamtym roku kwota jaką zapłaciliśmy za wyżej wymienione usługi wynosiła 937 000 zł. Do kwoty tej należy również doliczyć koszty związane z obsługą systemu – ponad 100 tys. zł.

Kwoty jakie wpłynęły od mieszkańców z ustalonych opłat za 2017  wynosiły 972 158 zł. Na kwotę tą zsumowały się wpłaty od 12181 osób, które złożyły do urzędu deklaracje (5907 mieszkańcy terenów wiejskich i 6274 mieszkańcy miasta).

Zgodnie z podjętą przez Zarząd PPUH – „RADKOM” w dniu 20 listopada uchwałą nr 19/2017 – zostały ustalone ceny za przyjęcie odpadów do odzysku oraz do unieszkodliwienia w instalacjach eksploatowanych przez RADKOM. Ustalone ceny obowiązują dla całego Regionu Radomskiego – niestety są średnio o 40% wyższe od obowiązujących do końca 2017 roku i wynoszą:

Grupa cenowa I – 342,88 zł tona

Grupa cenowa II – 252.18 zł tona

Grupa cenowa III – 171,44 zł tona

Najdroższe są odpady zmieszane mieszczące się w I grupie cenowej, najtańsze zaś segregowane, za które zapłacimy 50% ceny odpadów zmieszanych – tj., 171,44 zł za tonę Dodatkowo opłacamy jako Gmina za odpady „gabarytowe” i biodegradowalne.

Z roku na rok przybywa odpadów. W 2017 roku planowaliśmy zebrać i dostarczyć do RADKOM-u aż 1600 ton odpadów – rok 2017 zakończyliśmy jednak z ilością ponad 2000 ton.

W  2018 zakładamy odebrać od mieszkańców i dostarczyć do RIPOKU (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) łącznie ponad 2120 ton (1450 ton odpadów niesegregowanych, 110 ton odpadów ulegających biodegradacji, 562 tony odpadów segregowanych. Ilości te zostały wpisane do umów.

Im mniej dostarczymy odpadów zmieszanych tym niższa będzie opłata wyliczana od 1 osoby.

Gmina Zwoleń nie może od tego roku dokładać środków finansowych z własnego budżetu do systemu odpadów komunalnych. Takie zalecenia otrzymaliśmy w miesiącu grudniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która opiniowała projekt budżetu na rok 2018.

W związku z powyższym konieczne będą podwyżki stawek do poziomu bilansowania. Wstępnie łatwo obliczyć, że aby wpływy do budżetu bilansowały kwoty, jakie gmina poniesie na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 osoby powinny oscylować na granicy 10-11 złotych. 

 

Nowy system segregacji odpadów w 2018 roku! Dlaczego będzie drożej!

 

Gmina Zwoleń jest zobowiązana do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 stycznia 2018 roku. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017 poz.  19). W rozporządzeniu wskazano także okresy przejściowe w zakresie oznakowania pojemników i dostosowania kolorystyki pojemników. 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Zwoleń zaczniemy selektywnie zbierać odpady według zasad, które wynikają z rozporządzenia tj.:

- papier -  pojemnik/worek niebieski

- szkło – pojemnik/worek zielony

- tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek żółty

- odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Segregacja pozostałych frakcji (odpadów zielonych, odpadów remontowo-budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, elektor odpadów, przeterminowanych leków, zużytych opon, baterii i akumulatorów) będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach.

Odkąd nowe rozporządzenie weszło w życie, obowiązująca w Zwoleniu umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych straciła ważność z dniem 31 grudnia 2017 roku, a nowe postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o zasady omawianego rozporządzenia.

Wprowadzenie nowych zasad segregacji oznacza znaczne zwiększenie ilości przejazdów, pojemników i punktów gromadzenia odpadów, a przez to większe koszty systemu. Znaczna część kosztów ponoszonych przez gminę to zagospodarowanie odpadów. Od 1 stycznia 2018 roku zaczął obowiązywać nowy cennik za przyjęcie odpadów do instalacji RIPOK w Radomiu. Określa on opłaty wyższe od dotychczasowych o ok.40% w zależności od rodzaju odpadu.

Zmiana stawek została podyktowana faktem wejścia w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie za środowiska (DZ.U. z 2017 r., poz. 723), które to rozporządzenie przewiduje znaczny wzrost opłat za korzystanie ze środowiska dla odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji mechaniczno-bilogicznego przetwarzania w zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu przeznaczonych do składowania.

W związku z powyższym konieczna jest zmiana stawki za odpady komunalne ponoszone przez mieszkańców naszej gminy. Stawki, będą tak ustalone, by pokrywały tylko rzeczywiste koszty odbioru transportu i zagospodarowania odpadów i obsługi.

Nad wysokością stawek  będą dyskutować Radni na najbliższych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.

Musimy również pamiętać o tym, że tylko lepsza segregacja może uchronić nas przed ewentualnymi zmianami stawek w ciągu roku.  Warto podkreślić, że jeśli ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców się zwiększy, szczególnie odpadów zmieszanych wtedy nie możemy wykluczyć zmian stawek pod koniec 2018 roku.

 

Aby zapoznać się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2018 roku wystarczy kliknąć TUTAJ!

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.