Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12069
W sumie: 80213

News

News zdjęcie id 531

Rok 2017 za nami! Podsumujmy najważniejsze wydarzenia i inwestycje!

30.12.2017

 

 

 

Nowy Rok jest świetną okazją do podsumowań. W związku z czym postanowiliśmy przypomnieć mieszkańcom ważniejsze wydarzenia i inwestycje, które miały miejsce w Gminie Zwoleń w roku 2017.

 

Przedsięwzięcia zasługujące na szczególne podkreślenie! 


Łącznie na inwestycje Gmina Zwoleń w roku 2017 wydała kwotę 12 mln 900 tys. zł. W gminie powstały między innymi: nowe drogi, powierzchnie parkingowe, chodniki, teren rekreacyjny nad zalewem, sieci kanalizacyjne, czy też poddano termomodernizacji obiekty oświatowe w Baryczy i w Sycynie. Powodem do dumy są nie tylko wykonane inwestycje ale również zwiększające się z roku na rok dochody budżetu, które wynoszą obecnie ponad 64 mln zł. Ciekawostką jest informacja, że 10 lat temu dochody budżetu opiewały na kwotę niewiele ponad 31 mln zł.

Dofinansowanie zewnętrzne, jakie udało się w tym roku gminie pozyskać, wyniosło 10 mln 686 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone nie tylko na inwestycje, ale również na realizację projektów oświatowych np. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Zwoleń”, zakup tablic interaktywnych dla szkół czy też doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Niewątpliwie na podkreślenie zasługują inwestycje prowadzone przez Gminę Zwoleń w ramach  Funduszu Sołeckiego. W tym roku  z funduszu zrealizowano 34 zadania o łącznej  wartości 343908.00 zł -  wysokość wsparcia z budżetu państwa wynosiła 36%.

Fundusze te przeznaczone zostały gównie na budowę chodników, przebudowę dróg, zakup i montaż wiat przystankowych, siłowni zewnętrznych, placów zabaw, modernizację istniejących świetlic oraz modernizację i uzupełnienie oświetlenia.

W listopadzie 2017 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powstaniu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.  O wsparcie z projektu w wysokości 10 tys. zł ubiegają się dwa sołectwa z Sycyny i Mieczysławowa. Pozyskane ewentualne środki przeznaczone zostaną na remonty świetlic wiejskich.

W mijającym roku wiele zmieniło się również w oświacie. W myśl ustawy wprowadzającej reformę edukacji, którą podpisał 8 stycznia 2017 roku prezydent Andrzej Duda wszystkie 6-letnie szkoły podstawowe stały się z dniem 1 września 2017 roku 8-letnimi szkołami podstawowymi, gimnazja zaś zostają wygaszane.

W Gminie Zwoleń z dniem 1 września 2017 roku swoją działalność rozpoczęły cztery 8- letnie publiczne szkoły podstawowe: PSP z oddziałami sportowymi im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, PSP w Sycynie, PSP im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli i PSP w Baryczy. Wbrew obawom w naszej gminie reforma edukacji nie przyczyniła się do zwolnień nauczycieli.

Warto podkreślić, że Gmina wspiera także działalność niepublicznych przedszkoli. W 2017 roku dyrektorzy dwóch niepublicznych placówek otrzymali z budżetu ponad  1 mln 500 tys. zł. Do końca tego roku gmina dotowała także niepubliczny żłobek.

Podsumowując rok, nie możemy nie wspomnieć o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych. Należą do nich niewątpliwie Narodziny Miasta, na których w tym roku gościł nieżyjący już Zbigniew Wodecki. Wydarzeniem, które na stałe wpisało się do naszego kalendarza są Imieniny Pana Jana, które połączono z oficjalnym otwarciem części rekreacyjnej zalewu.

W tym roku obchodziliśmy także wspaniałe jubileusze. Nie sposób nie przypomnieć obchodzonego w maju przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwoleniu jubileuszu 70-lecia istnienia oraz 90-lecia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu Soleckim połączonego z przekazaniem strażakom nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym o wartości ponad 800 tys. zł. Za nami także piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, który to świętowała w naszej gminie rekordowa liczba małżonków – 46 par.

Przed nami kolejny rok z ambitnymi planami. Gmina Zwoleń na inwestycje  w 2018 roku zaplanowała kwotę 14 mln zł. Przypominamy, że na rok 2017 w uchwale budżetowej na inwestycje znalazło się 13 mln zł, zaś inwestycji powstało za kwotę 12 mln 900 tys. zł.

 

Najważniejsze inwestycje!

1.  Przebudowa ulic i dróg

 

Przebudowa  ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa (wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami)


- Przebudowa ul. Wolskiej 
- Przebudowa ul. Szkolnej
- Przebudowa drogi gminnej do m. Drozdów
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niwki
- Przebudowa i konserwacja dróg gminnych w m. Jasieniec Kolonii i Jasieniec Solecki
- Utwardzenie drogi od wsi Filipinów do Helenowa,
- Utwardzenie poboczy drogi w miejscowości Karolin
- Wyrównanie drogi Linów – Miodne. Czyszczenie rowu wzdłuż ww. drogi. Utwardzenie drogi kruszywem,
- Wyrównanie nawierzchni drogi między Filipinowem a Helenowem,
- Konserwacja rowów przydrożnych w Helenówce,
- Uzupełnienie nawierzchni drogi kruszywem Strykowice Podleśne – Cyganówka
- Utwardzenie drogi w miejscowości Mostki-Górki.
- Remont odcinka drogi od drogi powiatowej (w m. Osiny),
- Modernizacja odcinka drogi (Paciorkowa Wola Stara),
- Konserwacja odcinka drogi Strykowice Górne -  Marianów.
- Utwardzenie i wyrównanie drogi łączącej Strykowice Błotne z Mieczysławowem,
- Remont przepustu (Józefów),

 

2. Budowa parkingów i zatok parkingowych

- Budowa zatok parkingowych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa.
- Ułożenie kostki brukowej na terenie przed świetlicą (Wólka Szelężna),

 

3. Budowa chodników

- Budowa chodnika w ulicy Sikorskiego
- Budowa odcinka chodnika od szkoły podstawowej w kierunku Strykowic Błotnych (Paciorkowa Wola Nowa),

 

4. Inwestycje wodno-kanalizacyjne

- Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej.

 

5. Place zabaw, siłownie zewnętrzne i tereny rekreacyjne

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad zalewem w Zwoleniu
 

- Urządzenie placu zabaw dla dzieci i jego ogrodzenie w Męciszowie,
- Pokrycie dachu na altanie przy świetlicy w Strykowicach Górnych  Zakup urządzeń zabawowych do doposażenia placu zabaw Strykowicach Górnych.

 


Urządzenie placu zabaw w Zielonce Nowej

 


Urządzenie siłowni zewnętrznej w Zielonce Starej.

 

 

6. Inwestycje kubaturowe

 

Termomodernizacja  Publicznej Szkoły Podstawowej w  Baryczy

 

Termomodernizacja  Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

- Remont i docieplenie dachu Domu Kultury w Zwoleniu
- Modernizacja budynku remizy OSP w Sycynie
- Modernizacja budynku świetlicy w Jedlance 

 

 Modernizacja świetlicy w Baryczy


- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie 

 

7. Oświetlenie

- Budowa oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w Zwoleniu
- Montaż na istniejących słupach oświetlenia w ul. Leśnej w Zwoleniu 
- Budowa oświetlenia w Strykowicach Górnych
- Montaż brakującego oświetlenia w miejscowości Michalin
- Budowa oświetlenia ulicznego w Zielonce Starej (przy siłowni zewnętrznej)
- Wykonanie brakującego oświetlenia przy chodniku Zwoleń – Atalin,
- Budowa oświetlenia w miejscowości Koszary,
- Wykonanie brakującego oświetlenia w miejscowości Niwki.

 

8. Projekty i dokumentacje wykonane przez Gminę Zwoleń niezbędne do rozpoczęcia przyszłych inwestycji

- opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Świętego Jana , Świętej Anny i Armii Krajowej
- opracowano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych w Paciorkowej Woli Nowej  i Koszarach
- opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogi Mostki – Pałki,
- opracowano projekt  boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Sydole.


 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.