Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5102
W sumie: 56259

News

News zdjęcie id 354

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej!

03.06.2017

 

 

 

W środę, 31 maja w sali narad Urzędu Miejskiego w Zwoleniu odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej. Była to niewątpliwie jedna z najważniejszych sesji w roku dla Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej. Radni miejscy po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016, a także po zapoznaniu się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili burmistrz Bogusławie Jaworskiej absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016.

W porządku obrad tradycyjnie znalazły się sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Sobieszka, a także informacje o ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach, które przekazał obecnym zastępca burmistrz Włodzimierz Kabus. Radni przegłosowali osiem uchwał.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności jednostek kultury za rok 2016: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Muzeum Regionalnego, a także stowarzyszeń sportowych działających na ternie Gminy Zwoleń.

 

Agnieszka Denkiewicz, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwoleniu odczytała  uchwałę komisji, która jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium Burmistrz Zwolenia Bogusławie Jaworskiej.

 

Następnie skarbnik gminy Maria Kalbarczyk przytoczyła obecnym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie udzielania burmistrz Zwolenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

 

Radni po zapoznaniu się z opiniami jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem burmistrz Zwolenia Bogusławie Jaworskiej absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Po głosowaniu na sali narad rozległy się gromkie brawa.

 

 

Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska po głosowaniu podziękowała Radzie za udzielenie absolutorium, za współpracę i zaangażowanie. Dziękowała również skarbnik Marii Kalbarczyk oraz wszystkim współpracownikom, którzy na co dzień razem z nią pracują i troszczą się o dobro gminy.

 

 

Ponadto radni miejscy wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Policzna dziełek położonych  w Strykowicach Górnych z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

Kolejne uchwały dotyczyły m.in. wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej dotyczącej nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Zwoleń położonych w miejscowości Atalin przeznaczonych pod budowę chodnika oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek znajdujących się w Zwoleniu przy ul. Partyzantów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Radni wprowadzili także zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń oraz do obecnej uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej radni między innymi zwiększyli planowane dochody o kwotę ponad 1mln 262 tys. zł. Kwota ta pochodzi z dotacji i zostaje przeznaczona na rozbudowę i przebudowę Kina Świt w Zwoleniu.  W związku z realizacją zadania „Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego Kina Świt w Zwoleniu” radni zaakceptowali też zmiany po stronie wydatków wpisując do budżetu kwotę 1 mln 582 tys. zł. Warto podkreślić, że koszt całego zadania opiewa na kwotę ponad 6 mln zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018.

 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.