Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5623
W sumie: 56780

News

News zdjęcie id 1352

Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

22.07.2020

 

 

 

 

17 lipca odbyło się jedno z najważniejszych w roku posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Zwoleniu. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyznaniu wotum zaufania dla burmistrza Arkadiusza Sulimy. Byli także jednomyślni przyznając burmistrzowi absolutorium za 2019 rok.

 

Jest wotum zaufania

Najważniejszym punktem obrad Rady Miejskiej w Zwoleniu bez wątpienia było przyjęcie sprawozdania i udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Arkadiusza Sulimy za miniony rok. Co ważne, od ubiegłego roku włodarze wszystkich gmin muszą podczas sesji absolutoryjnych zaprezentować „raport o stanie gminy” i poddać go pod publiczną debatę. Dotyczy on podsumowania działalności burmistrza w poprzednim roku, w szczególności realizacji polityki, programów strategii, czy też uchwał Rady Miejskiej.

Trzeba podkreślić, że zarówno zawartość raportu, jak i wszystkie działania burmistrza w roku minionym mają wpływ na wynik głosowania radnych o udzieleniu, bądź nie udzieleniu wotum zaufania. Po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy Zwoleń za 2019 rok” odbyło się głosowanie radnych, w wyniku którego burmistrz Arkadiusz Sulima otrzymał jednogłośnie wotum zaufania.

 

Jednomyślne absolutorium

Kolejnym punktem sesji było zaznajomienie obecnych radnych ze stanem finansów gminy Zwoleń za 2019 rok. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zwoleniu, co potwierdziło, że środki zostały wydane właściwie, a burmistrz dobrze gospodarował publicznymi pieniędzmi. Następnie odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. Radni byli w tej sprawie jednomyślni, wszyscy opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi absolutorium za poprzedni rok.

 

.

 

- Serdecznie dziękuję za jednogłośnie udzielone mi absolutorium. Jest to wynik naszej wspólnej pracy, a więc to nasze wspólne absolutorium. Państwa dobre i rozsądne decyzje spowodowały, że w 2019 roku udało się wiele zrobić. Taka Rada to skarb dla gminy, ponieważ jesteśmy w naszych działaniach jednomyślni, dzięki czemu udaje się zrealizować zaplanowane inwestycje. Myślę, że i 2020 rok, pomimo tego, że panuje pandemia koronawirusa i mamy pewne ograniczenia, spadek dochodów, to uda nam się wykonać ujęte w budżecie zadania. Jeszcze raz dziękuję za obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem – powiedział Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.

 

Inwestycje na blisko 5 milionów złotych

2019 rok upłynął w gminie Zwoleń pod znakiem wielu ważnych społecznie inwestycji. Na ich realizację wydatkowano w sumie 4 miliony 816 tysięcy 849 złotych. Wśród wielu zadań znalazło się między innymi utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich. Powstał on w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły przy ul. Ludowej 35 w Zwoleniu. Samorząd gminy pozyskał na ten cel 281 tysięcy 117 złotych. Fundusze zostały przyznane w ramach projektu „Maluchy na start!” i przeznaczono je zarówno na utworzenie dwudziestu pięciu nowych miejsc dla dzieci oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania grupy przez okres dwunastu miesięcy, jak i zajęcia dodatkowe dla podopiecznych oddziału przedszkolnego. W 2019 roku trwały także intensywne prace zmierzające do utworzenia pierwszego w regionie domu seniora, którego działalność zainaugurowano z początkiem 2020 roku.

2019 rok w gminie Zwoleń był niezwykle intensywny pod względem rozbudowy infrastruktury drogowej. Przeprowadzono tu prace związane z modernizacją dróg w czternastu miejscowościach, łącznie aż 10 kilometrów. Zadanie objęło drogi w miejscowościach: Osiny, Podzagajnik-Ostrowy, Niwki, Strykowice Błotne, Mieczysławów, Strykowice Górne, Michalin, Barycz Kolonia, Wólka Szelężna, Jasieniec Kolonia, Melanów oraz ul. Witosa w Zwoleniu. W ramach odrębnego zadania zmodernizowana została także droga na trasie Miodne-Linów oraz droga w Józefowie.

W 2019 roku aż dziesięć miejscowości w gminie Zwoleń wzbogaciło się o nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne. Sprzęty trafiły do sołectw: Koszary, Mostki, Pałki, Barycz, Strykowice Górne i Paciorkowa Wola Nowa. Samorząd gminy Zwoleń pozyskał na ten cel znaczące dofinansowanie. Zewnętrzną pomoc finansową otrzymał także kompleks sportowy „Orlik” w Zwoleniu, gdzie stanęły między innymi innowacyjne zestawy do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych. W sołectwach: Linów, Męciszów, Paciorkowa Wola Stara, Zielonka Nowa i Koszary urządzenia zabawowo-rekreacyjne zostały zakupione w ramach funduszy sołeckich. W sumie wartość zrealizowanego zadania doposażania miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Zwoleń w 2019 roku wyniosła blisko 300 tysięcy złotych, a znaczą część tej kwoty pokryły dofinansowania zewnętrzne pozyskane przez samorząd gminy z różnych programów pomocowych.

W minionym roku przeprowadzono również prace związane z podniesieniem funkcjonalności obiektu sportowego przy zwoleńskim zalewie. Boisko przy ul. Sportowej w Zwoleniu zyskało nie tylko nowe ogrodzenie, ale też trzy wiaty stadionowe, bramki i piłkochwyty. Zostało także doświetlone, a teren w jego obrębie wyrównany i wypoziomowany w stosunku do płyty boiska. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 132 tysiące 993 zł. Co ważne, samorząd gminy Zwoleń pozyskał na ten cel dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 95 tysięcy 250 zł z budżetu województwa mazowieckiego, które pokryło ponad 70% kosztów inwestycji.

W roku 2019 samorząd gminy Zwoleń inwestował również w rozwój oświaty. W Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu zmodernizowano pracownię komputerową. W ramach zadania zakupiono tablicę interaktywną, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie sali. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 67 tysięcy 143 złotych, a większość tej kwoty, bo aż 47 tysięcy złotych samorząd gminy pozyskał z budżetu województwa mazowieckiego.

 

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.