Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11025
W sumie: 95431

News

News zdjęcie id 1129

Intensywny pierwszy rok kadencji zwoleńskiego samorządu

04.11.2019

 

 

 

 

 

W listopadzie mija rok odkąd mieszkańcy gminy Zwoleń podjęli decyzję o tym, kto stanie na czele miejscowego samorządu. Większością głosów fotel burmistrza objął Arkadiusz Sulima. Jak podkreśla włodarz Zwolenia, minione 12 miesięcy były dla niego czasem intensywnej pracy, wywiązywania się z przedstawionego mieszkańcom programu wyborczego oraz sięgania po środki zewnętrzne. W Zwoleniu powstaje pierwszy w regionie Dom Seniora, a także nowy oddział przedszkolny. Zrealizowano szereg zadań z zakresu drogownictwa, szkolnictwa, kultury i sportu. Podjęto również działania w kierunku przygotowań do budowy deptaka wzdłuż rzeki Zwolenki oraz inwestycji proekologicznych.

 

W listopadzie ubiegłego roku odbyła się druga tura wyborów, podczas której mieszkańcy gminy Zwoleń postanowili dać Panu swój kredyt zaufania.

To prawda, otrzymałem ogromny kredyt zaufania społecznego i zrobię wszystko, aby go nie zawieść. Podczas kampanii wyborczej prowadziłem intensywne spotykania z mieszkańcami i bardzo dużo z nimi rozmawiałem. Była to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z ich oczekiwaniami i problemami, z którymi muszą borykać się na co dzień. Na tej podstawie stworzyłem program wyborczy, który jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich potrzeby.

 

Jedną z nich było utworzenie miejsca dziennej opieki nad osobami starszymi?

Dzienny dom opieki dla seniorów był najczęściej zgłaszaną przez mieszkańców potrzebą. Sprawowanie pieczy nad osobą starszą, niepełnosprawnym, schorowanym rodzicem, czy innym członkiem rodziny uniemożliwia ich najbliższym powrót na rynek pracy, co z kolei generuje szereg problemów rodzinnych i finansowych. Koszty indywidualnego zapewnienia opieki są bardzo wysokie i większości na to po prostu nie stać. To dramat osób, często młodych, które chcą prowadzić własne życie, jednak poprzez obowiązki, jakie na nie spadły, są z niego wyłączone. Dlatego po objęciu funkcji burmistrza nadałem sprawie tok priorytetowy i już niebawem rozpocznie swoją działalność pierwszy w regionie Dzienny Dom Seniora.

 

Skąd środki na ten cel?

Pozyskaliśmy na ten cel 300 tysięcy złotych dofinansowania zewnętrznego. Środki zostały przeznaczone na generalny remont i wyposażenie budynku, w którym zostanie usytuowany ośrodek. Powstaje tu ogólnodostępna przestrzeń, miejsce klubowe z biblioteczką i prasą, pomieszczenie z aneksem kuchennym i kawiarenką, a także gabinet, z którego będzie korzystała wykwalifikowana kadra, jak: lekarz, pielęgniarka, terapeuta, czy nawet kosmetyczka. Znajdzie się tu także pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej seniorów oraz sala wykładowo-edukacyjna, a także wygodne łazienki i pomieszczenia gospodarcze. Placówka zagwarantuje wparcie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Zapewniać będzie co najmniej ośmiogodzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku wraz z wyżywieniem. Co ważne, poczyniliśmy już starania o dofinansowanie bieżącej działalność placówki.

 

Skoro jesteśmy przy temacie dofinansowań zewnętrznych, samorząd pozyskał także środki na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla maluchów. Skąd ten pomysł?

Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu to kolejna potrzeba zgłaszana przez mieszkańców podczas kampanii wyborczej, stąd też stał się on bardzo ważnym punktem mojego programu wyborczego. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że budowa nowego, czy rozbudowa istniejącego budynku, to długotrwałe przedsięwzięcie. Wiem, jak wygląda ścieżka formalna do realizacji takiej inwestycji, ponieważ będąc wicestarostą powiatu zwoleńskiego czynnie uczestniczyłem w realizacji zadania budowy szkoły w Zwoleniu, mam zatem w tym obszarze duże doświadczenie. Z pewnością nie jest to kwestia miesięcy, a zdecydowanie dłuższa perspektywa, znacząco rozciągnięta w czasie. Wiem jednak, że potrzeba nowych miejsc przedszkolnych nie może czekać. Dlatego uznałem, że na miarę możliwości lokalowych musimy działać już dziś. Podjąłem więc decyzję o utworzeniu punktu przedszkolnego dla dzieci trzy i czteroletnich w miejscowej szkole podstawowej. Pozyskaliśmy na ten cel blisko 300 tysięcy złotych dofinansowania. Wydzieliliśmy pod inwestycję część szkoły przy ul. Ludowej w Zwoleniu, z osobnym wejściem, tak aby maluchom i ich rodzicom zagwarantować maksimum komfortu. Przebudowaliśmy pomieszczenia i przeprowadziliśmy gruntowny remont. Obecnie trwają prace organizacyjne i rozpoczyna się etap rekrutacji. Warto dodać, że podobnie jak w przypadku Domu Seniora, staramy się o dofinansowanie bieżącej działalności placówki.

 

Pozyskanych dofinansowań w tym roku było jednak więcej?

Kluczem do sukcesu każdego samorządu jest umiejętne wykorzystanie środków zewnętrznych. Programy pomocowe pojawiają się niezależnie od naszych potrzeb, czasami trzeba poczekać na takie, które pomogą nam zrealizować zamierzone w planach inwestycje, a czasami korzystać z tych, które akurat się pojawiły. W tym roku skutecznie sięgnęliśmy po wiele dofinansowań. Zrealizowaliśmy między innymi bardzo duże zadanie utworzenia i doposażenia miejsc rekreacyjnych w całej gminie Zwoleń. Wartość inwestycji to prawie 300 tysięcy złotych, przy czym znaczną część tej kwoty pokryły pozyskane środki zewnętrzne. Nowe sprzęty trafiły do sołectw: Koszary, Mostki, Pałki, Barycz, Strykowice Górne i Paciorkowa Wola Nowa. Zewnętrzną pomoc finansową otrzymał także kompleks sportowy „Orlik” w Zwoleniu, gdzie stanęły między innymi innowacyjne zestawy do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych. Pozyskaliśmy także dofinansowania na zakup komputerów, tablicy interaktywnej i wyposażenia pracowni informatycznej w szkole podstawowej w Zwoleniu, modernizację boiska przy ulicy sportowej w Zwoleniu, czy budowę oświetlenia w ogródku działkowym „Bratek”. To zadania o dużym znaczeniu społecznym.

 

Do ważnych społecznie zadań należy też rozbudowa infrastruktury drogowej?

Zdecydowanie tak. I w tym obszarze działo się naprawdę dużo. Zaledwie w przeciągu roku przeprowadziliśmy prace związane z modernizacją dróg w trzynastu miejscowościach na terenie całej gminy Zwoleń. W ramach tego zadania przebudowaliśmy łącznie 7 kilometrów dróg, które zyskały nowe nawierzchnie i utwardzone pobocza. Inwestycja opiewała na kwotę ponad miliona złotych. Poza tym, zmodernizowaliśmy także drogę na trasie Miodne-Linów. Na tym jednak nie koniec. Nie zamierzamy zwalniać tempa, bo potrzeb nadal jest dużo. W nowym roku budżetowym już zaplanowaliśmy dalsze przebudowy i modernizacje dróg na terenie gminy Zwoleń.

 

Wśród pytań do kandydatów o fotel burmistrza często padało to, które dotyczyło planowanych działań na rzecz bezdomnych zwierząt. Deklarował Pan poprawę warunków ich życia.

To prawda i z tej obietnicy wywiązałem się już w styczniu tego roku. Podpisaliśmy umowę ze schroniskiem w Mąkosach Nowych na świadczenie usług opieki nad odłowionymi na terenie gminy Zwoleń zwierzętami. Wybrany przez nas obiekt ma powierzchnię dwóch hektarów i jest położony poza terenem zabudowanym, a więc zwierzęta mają tam ciszę i spokój. Teren został podzielony na 21 przestronnych kojców z ogrodzonym wybiegiem i ocieplanymi budami. W schronisku przygotowano też ogrzewaną budę dla szczeniąt. Przyjęliśmy także program mający na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt oraz zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom i wolno żyjącym kotom. Jednak to nie zamyka działań samorządu w tym zakresie, a wręcz przeciwnie. W tym roku będę optował za tym, aby zwiększyć finansowanie w tym obszarze.

 

Jednym z punktów Pana programu wyborczego było rozważenie budowy basenu. Czy w tej sprawie zapadły już jakieś decyzje?

Chcemy tu skorzystać z doświadczenia innych niewielkich gmin, które postanowiły taką inwestycję zrealizować. Mamy zamiar udać się do ich włodarzy i skonsultować zasadność takiego zadania, poznać procentowy udział kosztów utrzymania obiektu w ogólnym budżecie gminy, a także faktyczne zainteresowanie mieszkańców tym rodzajem rekreacji. Wśród naszej lokalnej społeczności głosy są sprzeczne, część osób chce budowy basenu, część zwraca uwagę, że mamy takie obiekty w niewielkiej odległości od Zwolenia, w Kozienicach i Radomiu. Chcę tu podkreślić, że środki w budżecie gminy są naszym wspólnym dobrem, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek postanowień w tej sprawie bardzo ważne jest zestawienie wszystkich za i przeciw oraz gruntowne przeanalizowanie stworzonego bilansu. To z pewnością nie będzie łatwa decyzja, bo czy za, czy przeciw, będzie miała swoich zwolenników i przeciwników. Dlatego musi być taką decyzją, która będzie dobrze służyła mieszkańcom, nie wizerunkowi samorządu.

 

Przed nami nowy rok budżetowy. Na jakie działania zostanie położony szczególny nacisk?

W swoich działaniach chcę mocno stawiać na skuteczne sięganie zarówno do unijnej, jak i rządowej kasy. Dzięki dofinansowaniom możemy zrealizować inwestycje, które bez pomocy z zewnątrz pochłonęłyby znaczne środki z budżetu gminy, ograniczając tym samym wydatki na inne potrzeby. A przecież tych potrzeb jest bardzo dużo. Dlatego musimy mądrze zarządzać finansami gminy. Chcemy też dobrze przygotować się do pozyskiwania środków z zewnątrz, to znaczy tworzyć projekty przedsięwzięć, które są niezbędną podstawą do ubiegania się o dofinansowania na ich realizację. Dlatego właśnie na te działania będziemy głównie stawiali w zbliżającym się roku. Przyznam, że jest to dość niewdzięczna praca, bo mało widoczna na zewnątrz, ale bardzo istotna. W każdej inwestycji występuje rozciągnięta w czasie etapowość, od projektu koncepcyjnego, poprzez projekt techniczny oraz poszukiwanie źródeł dofinansowań, po procedury przetargowe i realizację zadania. To proces długotrwały, ale osiągnięcie zamierzonego efektu, nie pozwala na pominięcie żadnego z tych etapów.

 

Jakie konkretnie będą to działania?

Skupimy się na przygotowaniu projektu koncepcyjnego dla ścieżki przy rzece Zwolence wraz z przyległą infrastrukturą, czyli miejscami rekreacyjnymi. Wstępne ustalenia są takie, aby deptak zaczynał się przy ul. Bogusza, następnie prowadził do parkingu za kościołem przy ul. Wyszyńskiego i dalej równoległe z korytem rzeki biegł aż do zwoleńskiego zalewu. Proces realizacji tego zadania z pewnością będzie długotrwały, być może zostanie podzielony na etapy, ponieważ rozmach inwestycji jest bardzo duży. Z doświadczenia wiem, że przy projektowaniu tak obszernych zadań pośpiech nie jest dobrym doradcą. Od jakiegoś czasu prowadzimy w tej sprawie liczne rozmowy i konsultacje ze specjalistami, tak aby na każdym etapie planowania i realizowania inwestycji wszystko było dopięte na ostatni guzik, co pozwoli nam skutecznie ubiegać się o jej dofinansowanie. Kolejnym działaniem na jakim będziemy chcieli się skupić w zbliżającym się roku będą zadania proekologiczne. W planach jest wymiana przestarzałego oświetlenia ulicznego przy głównej drodze w Zwoleniu na nowoczesne i energooszczędne LEDy. Podpisaliśmy także porozumienie z firmą Enea Wytwarzanie w sprawie współpracy związanej z odnawialnymi źródłami energii OZE. Będziemy dążyli do tego, aby jednostki gminy Zwoleń, jak Urząd, czy szkoły, były zasilane energią elektryczną z ekologicznych źródeł. Rozważamy również reorganizację szkolnictwa na terenie gminy. Chcemy poprawić warunki kształcenia i pozyskiwać środki na rozwój bazy dydaktycznej, tak aby sukcesywnie wyrównywać szanse edukacyjne naszych uczniów z uczniami z większych miast. Mamy także gotowy projekt przebudowy zwoleńskiego stadionu, który jest mocną podstawą do lobbowania o dofinansowanie tej inwestycji. Już zostały podjęte pierwsze kroki w tej sprawie. Podsumowując, przed nami intensywny czas realizacji bieżących zadań infrastrukturalnych, ale też przygotowań formalnych do dużych działań zaplanowanych na kolejne lata.

 

Wykonane do tej pory zadania to praca zespołowa? 

Zdecydowanie. Wszystkie tegoroczne inwestycje zostały zrealizowane dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób. Chciałbym tu serdecznie podziękować radnym Rady Miejskiej za podejmowanie mądrych i rozwojowych decyzji. Gorąco dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego za pracę i realizację zleconych w ciągu tego roku inwestycji. Słowa uznania kieruję także do kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Bez ich zaangażowania i kreatywności nie udałoby się wykonać tych wszystkich przedsięwzięć. Przed nami nowy rok budżetowy i nowe wyzwania. Wierzę, że dalsza współpraca przyniesie wymierne efekty w postaci wielu zrealizowanych, dobrze służących lokalnej społeczności zadań.

 

 

Dziękuję za rozmowę

Mirosława Gregorczyk

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.