Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9175
W sumie: 93581

News

News zdjęcie id 1029

Wspaniały jubileusz 120-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu

11.06.2019

 

 

 

Piękny Jubileusz 120-lecia istnienia obchodziła w niedzielę 9 czerwca Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego celebrowanej przez proboszcza parafii ks. Bernarda Kasprzyckiego oraz kapelana strażaków ks. Sylwestra Góreckiego.

Duchowni modlili się nie tylko w intencji obecnych druhów i ich najbliższych ale również za tych, którzy na przestrzeni 120 lat współtworzyli jednostkę i służyli w niej dla dobra drugiego człowieka.

 

Wystawa „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu”

 

.


Po nabożeństwie strażacy wspólnie z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali do Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, gdzie odbył się wernisaż wystawy pn. „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu”. O wystawie, na której zaprezentowano zarówno plansze ze zdjęciami, jak i oryginalne eksponaty strażackie opowiedziała dyrektor muzeum Katarzyna Madejska.


 

Uroczysty apel

Uroczysty apel z okazji 120-lecia istnienia jednostki odbył się na placu KP PSP Zwoleń. W apelu udział wzięli: poddział OSP Zwoleń, pododdziały towarzyszące, poczty sztandarowe, w tym poczet Urzędu Miejskiego w Zwoleniu oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia.

 

Uroczystości na placu rozpoczęto złożeniem meldunku.  Meldunek Druhowi Antoniemu Tarczyńskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP złożył dowódca obchodów brygadier w stanie spoczynku Grzegorz Kowalski.

 

Po podniesieniu flagi państwowej głos zabrał Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, który nie tylko oficjalnie otworzył uroczystości ale również przywitał przybyłych licznie na jubileusz gości.

 

- Spotykamy się dziś na wyjątkowej i bardzo pięknej uroczystości – 120 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu. To zaszczytny jubileusz, na który swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń i mieszkańców Zwolenia. Dlatego też dzisiejsze święto jest świętem nas wszystkich. Historia OSP jest bardzo bogata i nierozłącznie związana z dziejami miasta i gminy Zwoleń. OSP od początku odgrywała i odgrywa doniosłą rolę w życiu naszego społeczeństwa – mówił burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima – W imieniu całej społeczności dziękują Wam za otwartość serc i pomocną dłoń okazywaną drugiemu człowiekowi, jednocześnie życzę zdrowia, wytrwałości i satysfakcji, a także wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym – dodał burmistrz.

 

.

 

Rangę wydarzeniu swoją obecnością podnieśli: posłowie na Sejm Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, z-ca komendanta Wojewódzkiego PSP brygadier Artur Gonera, samorządowcy z terenu powiatu zwoleńskiego, burmistrzowie i starostowie poprzednich kadencji, prezesi OSP, komendanci straży, przyjaciele OSP, lokalni przedsiębiorcy oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu zwoleńskiego.

 

Historię zwoleńskiej jednostki i jej koleje losu przedstawił druh Jerzy Kowalski – Prezes OSP od 1996 roku.

 

Odznaczenia i wyróżnienia

 Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia na wniosek władz strażackich PSP i ZOSP powiatu lipskiego oraz zwoleńskiego naszej jednostce nadała Złotą Odznaką Świętego Floriana.

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało prezesowi OSP Zwoleń Jerzemu Kowalskiemu medal Zasłużony dla Oddziałów Województwa Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego. Odznaczenie to przyznawane jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.


Medal Jerzemu Kowalskiemu wręczyli druhowie: Antoni Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i Zbigniew Gołąbek Wiceprezes Zarządu Oddziału WZOSP RP Mazowsza.


Podczas obchodów zostały wręczone strażakom: złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa. Wręczono również odznaki wzorowego strażaka oraz odznaczenia za wysługę lat.


Odznaczeni strażacy:

Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali druhowie: złote - Grzegorz Baran, Michał Jakóbczyk, Krzysztof Stępień; srebrne - Aleksandra Mężyk, Jerzy Bednarzyk, Krzysztof  Podsiadły; brązowe - Grzegorz Dziedzic, Bartłomiej Bachanek, Arkadiusz Baran, Marcin Gajewski, Łukasz Bielec, Marcin Gregorczyk, Marcin Żak. Odznakę "Strażak Wzorowy" przyznano druhom: Dariuszowi Płachcie i Piotrowi Płachcie.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali druhowie: 10 lat  - Jerzy Bednarczyk, Paweł Sandomierski, Piotr Szymanek; 20 lat - Bartłomiej Bachanek, Grzegorz Kowalski, Marek Wawrzak; 30lat - Krzysztof Płachta; 35 lat  - Andrzej Stańczyk, Paweł Bremer; 40 lat - Zbigniew Grzybowski; 45 lat - Stanisław Musielewicz; 50 lat - Jacek Kwapisiewicz, Marek Kwapisiewicz, Jan Stańczyk; 55 lat - Łukasz Oleksik.


Marszałek Województwa Mazowieckiego za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego wyróżnił medalem pamiątkowym PRO MASOVIA druhów: Piotra Jargota, Marka Kwapisiewicza, Karola Jamke i Zbigniewa Grzybowskiego. Ponadto przyznał dyplomy uznania w podziękowaniu za wieloletnią służbę oraz pełną zaangażowania prace na rzecz jednostki  strażakom:  Wojciech Chałupka, Łukasz Oleksik, Jan Stańczyk, Paweł Bremer, Adrian Choroś Jacek Kwapisiewicz, Dariusz Mężyk, Tomasz Michalik, Stanisław Musielewicz, Marek Wawrzak, Andrzej Stańczyk.

 

Wręczenia pamiątkowych medali oraz dyplomów uznania dokonał: Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.      .

 
W imieniu odznaczonych i wyróżnionych podziękowania złożył dh. Michał Jakóbczyk.

 

Jednostka w podziękowaniu za pomoc w organizacji Jubileuszu, a także za udzielane na przestrzeni lat wsparcie samorządowcom, przedsiębiorcom oraz współpracownikom wręczyła okolicznościowe statuetki. Statuetki wręczali: Prezes OSP Zwoleń dh Jerzy Kowalski oraz Skarbnik dh Romuald Paklerski.


 

Życzenia, gratulacje i podziękowania

Życzenia kolejnych lat bezpiecznej działalności, wszelkiego dobra oraz nieustającego rozwoju jednostce życzyli zaproszeni goście. Listy gratulacyjne oraz pamiątkowe dyplomy przekazywano na ręce prezesa OSP druha Jerzego Kowalskiego.

Wiele ciepłych słów w tym dniu wypowiedzieli m.in.: Poseł na Sejm Anna Kwiecień, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, brygadier Artur Gonera, Dh. Antoni Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Dh. Zbigniew Gołąbek Wiceprezes zarządu oddziału WZOSP RP Mazowsza oraz Stefan Bernaciak Starosta Zwoleński. 

 

 

Gratulacje oraz podziękowania za służbę na rzecz bliźniego Jerzemu Kowalskiemu składali druh Marian Kuś V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz druh Arkadiusz Sulima Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

 

Pamiątkowy obelisk

 

Część oficjalną zakończyło odsłonięcie ufundowanego przez samorząd Gminy Zwoleń pamiątkowego obelisku.

 

Do przecięcia wstęgi Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima zaprosił m.in.: wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, starostę zwoleńskiego Stefana Bernaciaka, komendanta wojewódzkiego Artura Gonerę, komendanta PSP Pawła Potuchę, druha Zbigniewa Gołąbka oraz prezesa OSP Jerzego Kowalskiego.


 

Kwiaty przy obelisku złożyła delegacja złożona z komendanta wojewódzkiego Artura Gonery, komendanta powiatowego PSP w Lipsku Tomasza Krzyczkowskiego i komendanta powiatowego PSP w Zwoleniu Pawła Potuchy.


 

Zwieńczeniem uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia, działającej pod kierunkiem kapelmistrza Piotra Bąbolewskiego.

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.