Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 14463
W sumie: 34088

News

Rusza Akcja Aktywizacja.

04.12.2017

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy I etap rekrutacji uczestników do projektu „Akcja Aktywizacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w okresie listopad 2017 r. – lipiec 2018 r., a pierwszy etap rekrutacji potrwa do końca grudnia 2017 r.

O udział w projekcie może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

1.       Jest mieszkańcem gminy na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin  znajdujących się poniżej progu defaworyzacji według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (patrz wykaz gmin w załączniku nr 6 Regulaminu);

2.       Jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;

3.       Jest przypisana do I,II ze szczególnym uwzględnieniem III profilu pomocy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – tj. oddalona znacznie od rynku pracy lub niegotowa do podjęcia zatrudnienia;

4.       Nie uczestniczy równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się poniżej w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie:

1.       Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;

2.       Wypełnij Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 Regulaminu) wraz z Deklaracją uczestnictwa
w projekcie (załącznik nr 5 Regulaminu);

3.       Przygotuj kserokopię lub oryginał do wglądu:

a)       aktualnego zaświadczenia z Urzędu Pracy - o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna zakwalifikowana do I, II lub III profilu pomocy,

b)      aktualnego zaświadczenia o posiadanym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez uprawniony organ (dotyczy osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności).

4.       Złóż wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (z wymaganymi załącznikami) oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie:

a)         W stacjonarnych punktach przyjmowania zgłoszeń:

1. Fundacja United Way Polska w Warszawie – punkt stacjonarny

adres: ul. Poprawna 141a, 1 piętro, 03-984 Warszawa

tel.: (22) 621-28-09, +48 884-821-952

     godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

  1.     Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. – punkt stacjonarny

adres: ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, III piętro, 02-566 Warszawa;

tel.: + 48 508-024-387

godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

 

b)             Przez internet wysyłając skany dokumentów na adres akcjaaktywizacja@unitedway.pl lub listownie na wyżej wymieniony adres: Fundacji United Way Polska lub Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z dopiskiem „Rekrutacja do projektu „Akcja Aktywizacja !” (liczy się data stempla pocztowego).

c)              W mobilnym punkcie przyjmowania zgłoszeń. Organizator najpóźniej na 7 dni przed dniem organizacji mobilnego punktu przyjmowania zgłoszeń będzie publikował na swoich stronach internetowych termin, godziny przyjęć i miejsce (nazwa gminy i adres) przyjmowania zgłoszeń do projektu.

W ramach projektu na rzecz uczestników świadczone będzie następujące wsparcie:

a)              staż zawodowy u pracodawców – płatny;

b)             kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;

c)              wsparcie w poszukiwaniu pracy;

d)             kompleksowa ocena kwalifikacji i kompetencji, umożliwiająca wybór ścieżki zawodowej;

e)             indywidualne wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;

f)               grupowy trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych;

g)              animacja lokalna tj. spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych;

h)             współpraca z asystentem osoby z niepełnosprawnością;

i)               stypendium szkoleniowe (ok. 854 zł brutto);

j)               stypendium stażowe (ok. 1 280 zł brutto);

k)              zwrot kosztów dojazdu;

l)               wyżywienie podczas prowadzonych spotkań i zajęć.

Szczegóły dotyczące projektu oraz naboru uczestników znajdują się na stronie projektu https://www.unitedway.pl/akcja-aktywizacja/

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.