Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5282
W sumie: 210589

News

News zdjęcie id 297

Za nami XXXV sesja Rady Miejskiej!

05.04.2017

 

 

 

We wtorek 28 marca w sali narad Urzędu Miejskiego w Zwoleniu odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej. Radni przegłosowali dziewięć uchwał. W porządku obrad tradycyjnie znalazły się sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrz Zwolenia i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Zastępca Burmistrz Zwolenia Włodzimierz Kabus, który poinformował także o ogłoszonych i rozstrzygniętych przez Gminę Zwoleń przetargach.

 

Obecni na sesji komendanci policji i straży udzielili wyczerpujących informacji na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Zwoleń w roku 2016.

 

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniami za rok 2016 z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych.

 

Radni przegłosowali dziewięć uchwał.

 

Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017”. Gmina na realizacje programu przeznaczyła kwotę ponad 43 tysięcy złotych. Uchwały druga i trzecia związane były ze szkolnictwem, z czego radni przegłosowując uchwałę drugą wprowadzili zmiany w wymiarze obowiązkowych godzin  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych. Radni większością głosów przyjęli uchwałę trzecią, na mocy której Gmina Zwoleń dostosuje sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju społecznego. Rada uchwałą nr 4 zatwierdziła także „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2017 – 2021 w Gminie Zwoleń”.

 

Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska apelowała do radnych, by przychylnie odnieśli się do prośby Zarządu Powiatu Zwoleńskiego i przekazali na przebudowę ulicy Targowej wnioskowaną przez zarząd kwotę. 

 

Uchwała piąta związana była z wprowadzeniem zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń, zaś szósta  wprowadziła zmiany do obecnej uchwały budżetowej. Radni między innymi zmniejszyli planowane dochody budżetu o kwotę 420 tys. zł. Kwota ta pochodziła  z dotacji od Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie trwającej od marca przebudowy kanalizacji w ulicy Targowej. Radni większością głosów zadecydowali, że kwotą tą wesprą inwestycję Powiatu Zwoleńskiego, który jeszcze w tym roku rozpocznie przebudowę ulicy Targowej.

Przegłosowano także uchwałę nr 7, która dotyczyła przekazania Powiatowi Zwoleńskiemu kwoty 24 tysięcy złotych. Kwota ta ma dofinansować zakup sprzętu medycznego do pracowni Fizjoterapii mieszczącej się w zwoleńskim szpitalu.

Przegłosowując uchwały nr 8  i nr 9 radni ustalili kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów  zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

W zapytaniach i wolnych wnioskach z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Sobieszka, radnych oraz Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej zwrócił się Zbigniew Solecki przewodniczący zwoleńskiego Klubu AA. Jego wniosek dotyczył utworzenia w budynku przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych centrum doraźnej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W centrum tym mieliby dyżurować terapeuci.

Pan Solecki przedstawił również propozycję wybudowania nad rzeką Piątkowy Stok muszli koncertowej. W  miejscu tym odbywać miałyby się wszelkie przedsięwzięcia kulturalne, np. Imieniny Pana Jana. Dodał, że skoro Gmina  Zwoleń posiada tam tereny do zagospodarowania warto rozważyć taką ewentualność i zrezygnować z organizacji imprez kulturalnych w centrum miasta.

 

 

MC

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.