Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17531
W sumie: 173462

News

.

08.07.2019

 

04.10.2019

27.09.2019r.

19.09.2019r.

 

 

06.09.2019r.

 

 

30.08.2019r.

 

19.08.2019r.

 

07.08.2019r.

 

08.07.2019r.

JEST WYKONAWCA PRZEBUDOWY WNĘTRZ BUDYNKU ZWOLEŃSKIEGO DOMU SENIORA. RUSZYŁ TAKŻE NABÓR NA POBYT W PLACÓWCE

 

Zakończyła się procedura przetargowa dla zadania przebudowy i dostosowania wnętrz budynku do pełnienia nowej funkcji - Dziennego Domu „Senior+”. Prace budowlane ruszą lada dzień i mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Równocześnie prowadzona jest rekrutacja dla osób ubiegających się o korzystanie z usług placówki. Dzienną opieką zostanie otoczonych pięćdziesiąt osób po sześćdziesiątym roku życia.

 

Wykonawcą zadania będzie firma wybrana w przetargu nieograniczonym - Zakład Remontowo-Budowlany „SKOCZEK” ze Zwolenia. Przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę, która opiewa na kwotę 748 tys. 990 zł. 8 lipca podpisano stosowną umowę, a prace budowlane ruszą lada dzień.

 

Nadzór inwestorski nad przebiegiem inwestycji sprawował będzie Włodzimierz Maciaś. 

 

– Cieszę się, że procedura przetargowa została przeprowadzona bardzo sprawnie i doszło do wyboru wykonawcy, liczę na to, że równie sprawnie będą przebiegały prace budowlane. Chcemy jeszcze w tym roku zakończyć przygotowanie obiektu do pełnienia nowej funkcji.Planujemy takżedo końca roku zamknąć rekrutację pensjonariuszy, tak aby z początkiem przyszłego roku Dzienny Dom „Senior+” mógł rozpocząć swoją działalność – informuje burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.

 

Szeroki zakres prac budowlanych

Dom Seniora będzie zlokalizowany na terenie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w budynku dydaktycznym „B”, znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu. Istniejący budynek posiada jedną kondygnację nadziemną - parter, poddasze nieużytkowe oraz częściowe podpiwniczenie. Budynek w całości zostanie przystosowany i wyposażony do pełnienia funkcji edukacyjno-oświatowych i całodziennej opieki dla seniorów.

Zakres robót będzie bardzo szeroki. – Prace obejmą roboty rozbiórkowe ścian i ścianek, warstw podłogi i wykonanie kilku poszerzeń oraz kilku nowych otworów na przejścia.Następnie zostaną wymurowane ścianki działowe, wymienione drzwi zewnętrzne i wykonane schody zewnętrzne wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych. Będzie też nowa instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową, instalacja gazowa, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacja elektryczna – wymienia Piotr Wajs, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Po modernizacji w budynku powstanie przestrzeń ogólnodostępna, miejsce klubowe z biblioteczką i prasą, pomieszczenie z aneksem kuchennym i kawiarenką, a także gabinet, z którego będzie korzystała wykwalifikowana kadra, jak: lekarz, pielęgniarka, terapeuta, czy nawet kosmetyczka. Znajdzie się tu też pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej seniorów oraz sala wykładowo-edukacyjna, jak również wygodne łazienki i pomieszczenia gospodarcze.

 

Wykwalifikowana opieka i ciekawe zajęcia

Dzienny Dom Seniora zagwarantuje wparcie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Placówka zapewniać będzie co najmniej ośmiogodzinną ofertę usług z posiłkiem w dniach od poniedziałku do piątku.

W dziennym domu opieki seniorzy zostaną otoczeni szczególną troską. Osoby starsze, chore lub niepełnosprawne otrzymają pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale nie tylko, bo mogą mieć przyznane usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) w zależności od potrzeb i sytuacji materialnej skierowanej osoby. Zakłada się, iż będą tu prowadzone liczne zajęcia edukacyjne, czy kulturalno-oświatowe, a także terapii zajęciowej. Zakres świadczeń obejmować będzie też zajęcia wspomagające aktywność ruchową. W planach jest kinezyterapia oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

 

Ruszyła rekrutacja

Osoby zainteresowane pobytem w Dziennym Domu „Senior+” mogą już składać zgłoszenia zarówno w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu, w pokoju nr 1, jak i w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, w pokoju nr 7. – Podstawowym kryterium przyjęcia i płatności będzie wiek kandydata, dochód na osobę, a w niektórych przypadkach warunki życia osoby ubiegającej się o dzienną opiekę.Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta lub otrzymać go na miejscu. Dodam tylko, że już jest bardzo duże zainteresowanie projektem, co świadczy o tym, że takie miejsce w gminie jest niezmiernie potrzebne – informuje zastępca burmistrza Grzegorz Molendowski.

 

Znaczące dofinansowanie

Przypomnijmy, samorząd gminy Zwoleń pozyskał na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wynosi 300 tys. złotych. 5 marca burmistrz Arkadiusz Sulima odebrał z rąk wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierza Kuberskiego promesę dotyczącą przyznanego dofinansowania w ramach programu „Senior+”. Warto dodać, że samorząd gminy planuje także złożenie wniosku o dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” na 2020 rok.

 

 

26.06.2019r.

Rozpoczynamy nabór na pobyt w Dziennym Domu "Seniora+"

 

.

11.03.2019r.

JEST DOFINANSOWANIE NA UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIORA! BURMISTRZ ZWOLENIA ODEBRAŁ PROMESĘ

 

Gmina Zwoleń otrzyma 300 tys. złotych pomocy finansowej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie placówki, która otoczy dzienną opieką aż 50 osób starszych. Budynek zostanie przystosowany do zaspakajania potrzeb seniorów zarówno z zakresu czynności dnia codziennego, jak i potrzeb edukacyjnych, kulturalno-oświatowych oraz aktywności ruchowej i kinezyterapii, a także usług socjalnych. Będzie to pierwszy tego typu ośrodek w powiecie zwoleńskim. Dzienny Dom Seniora ma powstać jeszcze w tym roku.

 

Jest promesa!

 

.

Celem działań w ramach prowadzonego Dziennego Domu „Senior+” jest poprawa jakości życia mieszkańców w podeszłym wieku w mieście i gminie Zwoleń. – Utworzenie domu opieki dziennej dla osób starszych było jednym z głównych punktów mojego programu wyborczego. Podczas licznych spotkań z mieszkańcamiwielokrotnie zgłaszali mioni potrzebę stworzenia takiego miejsca, dlatego po objęciu stanowiska burmistrza nadałem sprawie tok priorytetowy – podkreśla Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia. - Za nami wiele godzin rozmów oraz przygotowań do realizacji tego zadania i postawiony pierwszy, aczkolwiek można powiedzieć milowy krok, czyli pozyskanie znaczącego dofinansowania zewnętrznego na przystosowanie budynku do potrzeb seniorów oraz zakup wyposażenia - dodaje burmistrz.

 

5 marca burmistrz Arkadiusz Sulima odebrał z rąk wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierza Kuberskiego promesę dotyczącą przyznanego dofinansowania w ramach programu „Senior+”.

 

Lokalizacja

 

Dzienny Dom Seniora będzie zlokalizowany na terenie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w budynku dydaktycznym potocznie zwanym „B”, znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu.

 

– Przed nami dopinanie formalności na ostatni guzik, ponieważ nieruchomość, gdzie planowo ma być usytuowany dom opieki dziennej, jest własnością powiatu zwoleńskiego. W 2015 roku została ona przekazana umową użyczenia gminie Zwoleń, ale wyłącznie na potrzeby Muzeum Regionalnego. Wystąpiliśmy już z prośbą do starosty zwoleńskiego o wszczęcie procedury zmiany sposobu użytkowania, po czym wystąpimy o wydanie decyzji pozwolenia na adaptację budynku do potrzeb domu opieki dziennej. Po jej otrzymaniu zamierzamy niezwłocznie rozpocząć procedurę przetargową oraz jak najszybciej przystąpić do prac remontowych. Zależy nam, aby dom opieki dziennej zapoczątkował swoją działalność jeszcze w tym roku – mówi burmistrz Arkadiusz Sulima.

 

Będzie nowocześnie i komfortowo

Powierzchnia budynku, w którym ma być usytuowany dzienny dom opieki wynosi 249 m2. 160 m2 zostanie przeznaczone do działalności seniorów w ramach prowadzonych zajęć. Pozostała powierzchnia, 89m2 będzie zaadoptowana na pomieszczenia towarzyszące. – W budynku powstanie przestrzeń ogólnodostępna, miejsce klubowe z biblioteczką i prasą, pomieszczenie z aneksem kuchennym i kawiarenką, a także gabinet, z którego będzie korzystała wykwalifikowana kadra, jak: lekarz, pielęgniarka, terapeuta, czy nawet kosmetyczka. Znajdzie się tu też pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej seniorów oraz sala wykładowo-edukacyjna, jak również wygodne łazienki i pomieszczenia gospodarcze. Cały obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – informuje Piotr Wajs, kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego, koordynator projektu.

 

Profesjonalna opieka i liczne zajęcia aktywizujące

W dziennym domu opieki seniorzy zostaną otoczeni szczególną troską. – Osoby starsze otrzymają pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale nie tylko. Będą tu prowadzone liczne zajęcia edukacyjne, czy kulturalno-oświatowe, a także terapii zajęciowej. Chcemy też mocno postawić na aktywność ruchową i kinezyterapię oraz aktywizację społeczną seniorów – wymienia burmistrz Arkadiusz Sulima. – W pracę z osobami starszymi planujemy włączać wolontariuszy, organizacje pozarządowe, ale też stażystów, którzy pomagając jednocześnie zdobędą  niezbędnena rynku pracy doświadczenie. Co ważne, seniorzy spędzający czas w domu opieki dziennej będą mieli zapewniony gorący posiłek – dodaje burmistrz.

Pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior+” wyniesie 300 tys. złotych.Według wstępnych szacunków pokryje ok. 40-50% kosztów całkowitych adaptacji pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Seniora. Dokładne kwoty będą jednak znane dopiero po zakończeniu procedury przetargowej.

 

 

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.