Logo Miasto Zwoleń

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 19627
W sumie: 290543

PSZOK

 

Od 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który zlokalizowany będzie przy ul. Batalionów Chłopskich 25 i będzie świadczył usługi:

- w środy od 9.00 do 17.00

- w soboty od 9.00 do 17.00

Do takiego punktu każdy mieszkaniec będzie mógł oddać następujące rodzaje odpadów: 

- odpady surowcowe w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe (zbierane w worek koloru niebieskiego),

- opakowania z tworzyw sztucznych i metale (zbierane w worek koloru żółtego),

- opakowania szklane (zbierane w worek koloru zielonego), 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte opony

- odpady zielone,

- odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem iż, te odpady (z wyjątkiem papy pokryciowej i wyrobów zawierających azbest) – odebrane wyłącznie będą wtedy, kiedy powstaną w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji będą odbierane za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy z podmiotem uprawnionym.

- popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych (za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy z podmiotem uprawnionym będzie odbierany)

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA

Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH

W ZWOLENIU

ul. Batalionów Chłopskich 25

 

§1
Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta i gminy Zwoleń, przy ul. Batalionów Chłopskich 25, zwanym dalej „PSZOK”.

2. PSZOK czynny jest w środy i soboty w godzinach

od 9.00 do 17.00 oprócz świąt i dni wolnych od pracy.

 

§ 2
Ustalenia szczegółowe

1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców na rzecz Gminy Zwoleń) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj.

odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe.

2. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK.

4. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Osoba dostarczająca odpady na PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika.

6. W punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie miasta i gminy Zwoleń:

 1. odpady z papieru i tektury,
 2. odpady z tworzyw sztucznych,
 3. odpady z metali,
 4. odpady opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku i sokach),
 5. odpady szklane,
 6. odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po nich),
 7. przeterminowane leki i chemikalia,
 8. zużyte baterie i akumulatory (z wyłączeniem akumulatorów samochodowych i maszyn rolniczych),
 9. odpady wielkogabarytowe (meble, szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, krzesła, fotele itp.),
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD),
 11. komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty) za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit), papę, smołę,
 12. zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich oraz przyczep do tych pojazdów,
 13. odpady zielone.

7. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. materiały izolacyjne: papa, styropian budowlany (np. z ociepleń budynków), wełna mineralna,
 2. zmieszane odpady komunalne,
 3. części samochodowe,
 4. szkło okienne i zbrojone,

8. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego regulaminu, w szczególności:

 1. odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,
 2. odpadów pochodzących od podmiotów prowadzących działalność, świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów,
 3. odpadów zielonych, które z uwagi na skład lub stan, nie nadają się do kompostowania,
 4. odpadów zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż wymienione w pkt. 6 l,

9. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

10. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie dostarczającej odpady miejsce, w którym należy je umieścić.

 

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu 48 383 01 01.

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny w punkcie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Gospodarka Odpadami”.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 roku.

Burmistrz zaprasza

<p>Arkadiusz Sulima</p>

Arkadiusz Sulima

Przyjęcia interesantów:

w sprawach skarg i wniosków -
w poniedziałki w godz. 1530-1600

w pozostałych sprawach -
w czwartki w godz. 1000-1400

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel. 48 676-22-10
fax 48 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.